Palvelukortti - liity jäseneksi (tai ilmoita muutoksista)

 

Jäsenmaksun suuruus on 20 euroa/kalenterivuosi.

Uusille jäsenille loppuvuoden 2023 jäsenmaksu 10 euroa.

 

Uudistamme jäsenrekisteriämme, minkä vuoksi pyydämme ilmoittamaan käyttämäsi sähköpostiosoitteen joko tätä palvelukorttia käyttäen tai sähköpostilla puheenjohtaja@terveydenhuollonsihteerit.fi
Kiitos!


 

Terveydenhuollon Sihteerit ry

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimistotyötä tekevien ammatillinen yhdistys

Terveydenhuollon Sihteerit ry on perustettu 1974 Tampereella, silloin yhdistyksen nimi oli Suomen osastoavustajain yhdistys ry. Yhdistyksessä on noin 400 jäsentä. Yhdistys kuuluu pohjoismaiseen lääkärin/osastonsihteeriyhdistykseen (NOLO).

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn kanssa solmimamme yhteistyösopimuksen tuella meillä on mahdollisuus vaikuttaa ammatillisten, koulutuksellisten ja edunvalvontaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Otamme myös kantaa ja pyrimme vaikuttamaan jäsentemme asemaan, oikeuksiin, velvollisuuksiin ja tehtäviin liittyvissä asioissa.

Terveydenhuollon Sihteerit ry:n jäsenyys ei edellytä eikä poissulje ammattiliittojen jäsenyyttä.

 

Facklig intresseförening för arbetstagare i kansliarbete inom social- och hälsovårdsbranschen

Terveydenhuollon Sihteerit rf är grundad i Tammerfors, då hette föreningen Suomen osastoavustajain yhdistys ry. Föreningen har cirka 400 medlemmar. Föreningen hör till den nordiska läkarsekreterarföreningen (NOLO).

Genom det samarbetsavtal som ingåtts med Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty har vi möjlighet att påverka frågor och problem gällande yrkesmässiga och utbildningsmässiga ärenden samt inom intressebevakningen. Vi tar även ställning och strävar till att påverka i ärenden gällande våra medlemmars ställning, rättigheter, plikter och uppgifter.

Medlemskapet i Terveydenhuollon Sihteerit rf förutsätter inte eller utesluter medlemskap i fackförbund.

 

Professional special-interest group of secretarial workers in social and health care

Terveydenhuollon Sihteerit ry has been established in Tampere in 1974. Then, the name was Suomen osastoavustajain yhdistys ry. There are about 400 members in the association. Terveydenhuollon Sihteerit ry belongs to the Nordic association of medical secretaries (NOLO).

Terveydenhuollon Sihteerit ry does collaboration with the Federation of Public and Private Sector Employees, Jyty. With the agreement of co-operation with Jyty have a possibility to solve issues concerning profession, education and trusteeship. We even work to take a stance and try to affect the rights, duties and work tasks of our members.

The membership of Terveydenhuollon Sihteerit ry does not require or exclude membership of labor union.