Puheenjohtajan palsta

Koronan vuoksi olemme joutuneet peruuttamaan kahdet koulutuspäivät, joten päädyimme pitämään yksipäiväisen webinaarin. Webinaarin järjestelyissä meillä oli apuna ja teknisenä tukena Jytyltä Outi Mikkola ja Laura Kukkonen. Suuri kiitos heille webinaarin onnistumisesta. Webinaarissa aiheina oli tietosuoja, digitalisaatio, työhyvinvointi ja vuorovaikutus ja kielenhuolto. Lisäksi Jytyn Sini Felipe kertoi sihteerin oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka on hyvä välillä kerrata. Luennoista tuli hyvää palautetta ja yhteydet onnistuivat loistavasti, vaikka kaukaisimmat yhteydet olivat peräti Ranskaan asti.

Koulutuspäivän päätteeksi pidettiin vuosikokous. Erovuoroisista varsinaisista jäsenistä kaikki tulivat uudelleen valituiksi. Sen sijaan kaksi varajäsentä Kaarina Mäkitalo ja Maija Vähämäki jättäytyivät pois hallituksesta. Kiitos Kaarina ja Maija yhteistyöstä sekä kaikkea hyvää tulevaan. Uudeksi varajäseneksi valittiin Päivi Ahdesmäki Porista. Tervetuloa Päivi mukaan tiimiin.

Parhaillaan on menossa sopimusneuvottelut julkisen sektorin työntekijöillä. Ylityö ja vuoronvaihtokielto on parhaillaan menossa, kun tätä kirjoitan. Toivotaan, että kiistaan löytyy pian ratkaisu.

Nyt alamme suunnitella koulutuspäiviä vuodelle 2023 ja toivottavasti koronapandemia ei enää rajoita toimintaa.

Toivon kaikille kauniita, lämpimiä ja aurinkoisia kesäpäiviä.

Sinikka Hautamäki, puheenjohtaja

 

 

 

Ordförandens kolumn

På grund av Korona har vi varit tvungna att ställa in de två planerade studiedagar, så vi bestämde oss för att ha en webbinardag. Outi Mikkola och Laura Kukkonen från Jyty hjälpte oss tekniskt för webbinariet. Stort tack till dem för framgången med allt. Ämnen för webbinariet var dataskydd, digitalisering, välbefinnande i arbetet samt interaktion och språkhantering. Dessutom talade Jytys Sini Felipe om sekreterarens rättigheter och plikter, det är bra att upprepa dessa saker då och då. Föreläsningarna fick bra feedback och kontakten var bra, även till Frankrike där den mest avlägsna förbindelserna var.

Ett årsmöte hölls i slutet av dagen. Av de avgående ledamöterna omvaldes. I stället har två ersättare, Kaarina Mäkitalo och Maija Vähämäki, avgått ur styrelsen. Tack Kaarina och Maija för samarbetet och all lycka i framtiden. Till den nya ersättaren valdes Päivi Ahdesmäki från Björneborg. Välkommen till teamet Päivi.

Avtalsförhandlingar med offentliga anställda pågår just nu. Ett övertids- och skiftväxlingsförbud pågår just nu när jag skriver detta. Förhoppningsvis hittar de snart en lösning till denna strid.

Nu börjar vi planera studiedagarna för mars 2023 och förhoppningsvis kommer Korona att inte längre begränsa verksamheten.

Jag önskar er alla vackra, varma och soliga vårdagar i väntan på sommaren.

Sinikka Hautamäki, ordförande