Yhdistys

Terveydenhuollon Sihteerit ry on perustettu 1974 Tampereella, silloin yhdistyksen nimi oli Suomen osastoavustajain yhdistys ry. Yhdistyksessä on noin 400 jäsentä.

Yhdistys toimii sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimistotyötä tekevien henkilöiden ammatillisena etujärjestönä.

Yhdistys kuuluu pohjoismaiseen lääkärin/osastonsihteeriyhdistykseen (NOLO).

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn kanssa solmimamme yhteistyösopimuksen tuella meillä on mahdollisuus vaikuttaa osastonsihteerien ammatillisten, koulutuksellisten ja edunvalvontaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Otamme myös kantaa ja pyrimme vaikuttamaan jäsentemme asemaan, oikeuksiin, velvollisuuksiin ja tehtäviin liittyvissä asioissa.

Vuosikokous on yhdistyksen tärkein päättävä elin. Se pidetään maaliskuun aikana, yleensä opintopäivien yhteydessä. Vuosikokousten välisenä aikana hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta.

Jokainen sosiaali- ja terveydenhoitoalalla toimistotyötä tekevä henkilö voi liittyä yhdistykseemme. Jäsenmaksu, jonka suurus päätetään vuosikokouksessa, on tällä hetkellä 20 e/vuosi. Jäsenyys oikeuttaa jo seuraavana vuonna alennettuun koulutuspäivämaksuun.